بورس اوراق بهادار تهران

 بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مدرنترين و مهمترين بخش بازار سرمايه كشور ، محل داد و ستد سهام شركتهاي بورسي و اوراق مشاركت  مي باشد.  منظور از سهام هر شركت ، بخشي از مالكيت دارايي ها و سود آن شركت خاص مي باشد.

بازدهي  سرمايه گذاري در بورس طي سالهاي مختلف متغییر بوده است ولیکن در دوره های زمانی بلند مدت (حدوداً 5 سال ) بازدهی بازار سرمایه بیش از تورم و سود اوراق مشارکت بانکی می باشد. البته اين نكته قابل توجه است كه بازدهي مناسب سرمايه گذاري در بورس به شرط تقبل ريسك ذاتي بازار سهام توسط سرمايه گذار حاصل مي شود ، که برای کاهش این ریسک ، می توان از تجربه و تخصص مشاورانی آگاه ، استفاده نمود.

    كسب بازدهي در بورس به دو صورت قابل دستيابي است :

الف . دريافت سود سالانه سهام خريداري شده (ناشي از فعاليت يك سالة شركت) در مجمع عمومي ساليانه (DPS) ، كه این سود ، سود تقریبا مطمئن بازار محسوب می شود که برای سهام مختلف متفاوت است ( بین 10 الی 30 درصد).

ب . كسب بازدهي از طريق افزايش قيمت سهام یک شركت  در بورس (CAPITAL GAIN كه حصول اين نوع سـود به عوامل مختلف اقـتـصـادی و سـیاسـی مرتبط است که تمام آنها را نمی توان پیش بینی دقیق نمود (ریسک ذاتی بازار سرمایه ). این سود می تواند حتی تا چند برابر قیمت خرید اولیه سهام باشد ولی از طرف دیگر کاهش قیمت سهام هم می تواند منجر به زیان سرمایه گذاری گردد . بیشترین سود و احیاناً زیان سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ، ناشی از تحقق و یا عدم تحقق نوع دوم سود بازار می باشد که خود نشاندهنده ریسک موجود برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.

  • انتخاب مجموعه سهام شركتهايي كه از يك سو داراي بالاترين بازدهي نسبي در بورس باشند و از سوي ديگر ريسك سرمايه گذاري را به حداقل برسانند ، نيازمند تخصص ، تجربه و داشتن اطلاعات و تجزيه و تحليل روزانه از وضعيت كلان اقتصادي ، صنايع و شركتهاي حاضر در بورس مي باشد .

 

 

آشـنايي با بـورسمـزيتـهاي بــورسخـدمـات شـركـتتـعـرفـه خدماتتماس با مـاصفحه اصلي